Cuộc chiến giá gà là một hồi chuông cảnh báo đối với Việt Nam khi chuẩn bị tham gia các hiệp định thương mại (FTAs) trong thời gian tới. Một số ngành sẽ bị cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn nước ngoài thuộc các nền kinh tế lớn và có chuỗi cung ứng phức tạp...