Theo tờ báo mạng Business Insider, các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của Bắc Cực là đấu trường tiềm năng cho các cuộc đụng độ vì lợi ích địa chính trị của các nước Bắc Cực