Bức tranh nợ xấu của toàn ngành ngân hàng (NH) đã không còn căng thẳng khi các nhà băng đang dồn toàn lực xử lý. Trong đó điểm sáng đáng kể nhất là Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank).