Tháng 4/2016, XK cá ngừ của Việt Nam đã phục hồi, đạt gần 42,5 triệu USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, do giá trị XK cá ngừ trong tháng 2 và 3 thấp hơn so với cùng kỳ, nên tổng giá trị XK cá ngừ của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay cũng thấp hơn so với năm trước, chỉ đạt hơn 141 triệu USD, giảm hơn 3%.