Có thể nói rằng thang máy ở Việt Nam hiện nay thị trường tiềm năng đầy hấp dẫn. Mặc dù số lượng công ty thang máy Việt Nam rất lớn. Tuy nhiên số công ty có tên tuổi, hoạt động uy tín chuyên nghiệp thì khá khiêm tốn, trong đó doanh nghiệp nội chỉ khoảng 3-4 đơn vị,