Tác giả Daniel L. Jacobs, người từng có nhiều cơ hội được các nhà khởi nghiệp nổi tiếng trên thế giới hướng dẫn, mới đây đã chia sẻ trên Business Insider những điều thú vị trong khởi nghiệp.