Chiều 5/1, Bộ Tài chính công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2017, đáng chú ý là ngành hoàn thành vượt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn.