Trong khi doanh nghiệp Việt chật vật đối phó với các vụ kiện bán phá giá, phòng vệ thương mại ở nước ngoài thì thị trường trong nước bị hàng ngoại chiếm lĩnh.