Ngày 12/1/2016, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBCK đình chỉ hoạt động của CTCP Chứng khoán Viễn Đông.