tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Đình chỉ hoạt động của CTCP Chứng khoán Viễn Đông

  • Cập nhật : 12/01/2016

(Chung khoan)

Ngày 12/1/2016, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBCK đình chỉ hoạt động của CTCP Chứng khoán Viễn Đông.

Theo đó, đình chỉ toàn bộ các hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Viễn Đông do không đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 70 Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Điểm b Khoản 1 Điều 14 Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Khoản 5 Điều 1 Thông tư 165/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Thời hạn đình chỉ từ ngày 12/1/2016 đến ngày 12/7/2016.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Theo CafeF)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục