Tính từ đầu năm 2015 đến nay, sau ba lần tăng tỷ giá, doanh nghiệp xăng dầu thiệt hại từ 60 - 70 tỷ đồng. Tính chung toàn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), con số thiệt hại ước lên tới 250 tỷ đồng.