Công ty gia công iPhone cho Apple đang rất quan tâm đến mảng màn hình của Sharp.