Có rất ít hạn chế trong việc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, xe tự lái, robot của Mỹ... Và Trung Quốc đang tăng cường lợi dụng cánh cửa này.