Sau 5 năm hoạt động, Vietjet Air đã có 35 triệu lượt hành khách, với hơn 1/3 trong số đó lần đầu đi máy bay.