Năm 2013, Apple Operations International là tâm điểm trong cuộc tranh cãi liệu họ có được Apple dựng lên để trốn thuế hay không.