Nếu thiếu những công nghệ quân sự vay mượn nước ngoài, đặc biệt là từ Nga, quân đội Trung Quốc sẽ phải đối mặt với không ít trở ngại trên mặt trận.