TPP được xem như cái cớ để TTCK điều chỉnh một cách hợp lý trong ngày 3-8 sau một thời gian tăng mạnh. VN Index cũng đã có một thời gian khá dài trụ trên mốc 600 điểm, cũng là mức đỉnh của chỉ số này trong vài năm qua.