Từng bước tự chủ nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để giảm bớt phụ thuộc NK là một trong những giải pháp quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi trong hội nhập.