Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp.