Nhiều cổ phiếu có mức giá "không tưởng". Nhà đầu tư bán xong bị rơi vào tình trạng "mất hàng" vì cổ phiếu chưa có dấu hiệu tạo đỉnh. Tuy nhiên sự dễ dãi của dòng tiền đang khiến nhà đầu tư phớt lờ rủi ro tiềm ẩn.