Ngành thép trở thành một trong những cổ phiếu nóng trong tuần này.