Gần đây, việc ngân hàng giảm lãi vay hỗ trợ DN khiến giới đầu tư kỳ vọng sẽ kích thích cổ phiếu ngành Ngân hàng bứt phá.