Nếu bây giờ bạn mua cổ phiếu Lockheed Martin để nắm giữ, trong vòng 1 năm tới bạn nhận được lợi nhuận bao nhiêu? Ngoài lợi nhuận bạn còn nhận được gì từ cổ phiếu LMT? Và cổ phiếu Lockheed Martin có gì hấp dẫn? Có nên đầu tư thời điểm hiện tại hay không?