Vốn ngoại trở nên quý giá trong bối cảnh các ngân hàng chuẩn bị thí điểm Basel II song song với nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ.