Những ngày gần đây, tại những vườn bưởi Diễn, hoa rụng trong đợt mưa thối rữa dưới gốc cây.