Việt Nam nên trở thành nhà nhập khẩu điện chính từ Lào. Với việc đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất điện của Lào, Việt Nam sẽ dễ dàng tác động hơn vào các chính sách phát triển năng lượng của nước này.