DN cơ khí trong nước đang rất chật vật để tham gia các dự án thầu sử dụng vốn Nhà nước, nguyên nhân được cho là do các chính sách thầu còn lỏng lẻo và tâm lý sính ngoại vẫn đang đè nặng.