Cùng với quá trình phục hồi kinh tế và thực hiện chính sách Abenomics của Thủ tướng Shinzo Abe, Nhật Bản đang đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài tại châu Á, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam.