Việc chi cả tỉ USD để mua Big C có thể là quá sức với Saigon Co.op, nhưng không thể loại trừ khả năng có thêm lực đỡ từ đối tác Singapore.