Theo tiến sĩ Huỳnh Thế Du, giảng viên Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright, một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của Việt Nam hiện nay là cơ chế ngân sách "tôm hùm" - địa phương nào cũng muốn có được những công trình quy mô từ ngân sách Trung ương mà không quan tâm đến yếu tố hiệu quả.