Tháng 9/1998 có thể xem là thời điểm khai sinh ra phân khúc citycar tại Việt Nam. Những chiếc xe đô thị cỡ nhỏ thuộc phân khúc A (citycar) đang có vị thế vững chắc tại Việt Nam, với một lớp khách hàng đặc trưng.