Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy Citic đã lợi dụng những thông tin mật có được về những mã chứng khoán mà Chính phủ có ý định mua vào để thực hiện giao dịch có lợi cho công ty.