Chuyên gia kinh tế William Lee của Citigroup cho rằng bà Yellen và các quan chức Fed đang bị thị trường "dắt mũi" khi phụ thuộc vào biến động của thị trường thay vì dựa vào số liệu kinh tế để điều chỉnh lãi suất.