Khẳng định về sự hồi phục rõ nét của nền kinh tế, song chuyên gia cao cấp Cao Viết Sinh vẫn nhắc tới những thách thức khiến kinh tế Việt Nam sẽ còn khó khăn trong giai đoạn tới.