Một nghịch lý là trong khi nông dân đang ế chuối, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản này lại gặp khó khăn do không đủ chuối để xuất khẩu.