FDI gần như không còn rào cản nào khi thâm nhập thị trường bán lẻ Việt Nam