Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ doanh nghiệp nào thành lập tại Việt Nam có thể trực tiếp niêm yết cổ phiếu tại nước ngoài.