Sau 16 năm hoạt động, hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) vẫn chưa thực sự phong phú về chủng loại nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.