Việt Nam thực chất chỉ hoàn thành công đoạn sản xuất cuối cùng, xuất khẩu giúp cho Đài Loan, Trung Quốc…