Nhân dân tệ của Trung Quốc có thể sẽ không bao giờ cạnh tranh được với đồng USD để trở thành đồng tiền toàn cầu thực sự.