Chủ tịch Lotte Group – Shin Dong Bin vừa bị anh trai "hất" khỏi Hội đồng quản trị một công ty quan trọng trong tập đoàn, nhằm giành lại quyền kiểm soát đế chế này.