Trong cuộc khám xét nhà của quan chức lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng của Nga, cảnh sát đã phát hiện hơn 122 triệu USD tiền mặt.