Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X xác định bảy chương trình đột phá gồm: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giảm ô nhiễm môi trường, chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.