"Người mua nhà cần phải kiên trì hơn một chút bởi đây không phải là vấn đề cấm đoán. Nó là vấn đề kỹ thuật phối kết hợp giữa các bộ ngành với nhau", TS. Cấn Văn Lực đưa ra lời khuyên với người mua nhà.