Chợ Tốt đang thâm nhập vào hai lĩnh vực nóng nhất hiện nay là rao bán ô tô và bất động sản.