Hai bị can tại BLC Hà Nội đã cố ý làm trái trong quá trình cho thuê tài chính gây thất thoát tiền tỷ của nhà nước.