Các dịch vụ cho thuê màn hình led đang đóng góp một sự thành công không nhỏ đến hội nghị, sự kiện âm nhạc, thể thao….Chính vì vậy mà ở thời điểm hiện tại việc tìm kiếm các đơn vị cung cấp dịch vụ công không phải là điều khó khăn.