Nga và Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy xuất khẩu than Nga sang Trung Quốc.