Ngày 6/6, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã công bố Báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam tháng 5/2018. Trong đó, SSI cảnh báo chính sách bảo hộ đang tác động đến các doanh nghiệp FDI.