Chính sách “visa khởi nghiệp” nhằm mục đích thu hút nhân tài là các cho công dân nước ngoài đến Mỹ đầu tư bị hoãn lại thay vì sẽ được thực thi vào ngày 17-7 như dự kiến.